Primera reunió en la qual es esbossa el primer esborrany del projecte de candidatura d’unitat popular. […]