Aprovació de l’acta fundacional, del codi ètic del partit i temes diversos de campanya electoral de les municipals.

Sant Feliu de Llobregat, 28/02/2015 a les 11h al Bar La Espuela situat a la Plaça Rafael Alberti, es reuneixen els següents ciutadans: José Muñoz, Alejandro Serrano, Jordi Casanova, Pilar Argente, Tomás Fuente, Raquel de la Espada, Sergio Pinyes, Diana Vargas, Daniel Fernandez, Ina Peña, Nuria Rondoni, Luis Rueda, Luis Serrano i els companys de Podemos Sant Boi Lourdes (SG) i José Antonio.

 

ORDRE DEL DIA

 

1.       Lectura i aprovació de les actes anteriors.

2.       Lectura i aprovació de l’acta fundacional del partit Junts per Sant Feliu.

3.       Explicació als companys de Sant Boi de com serà la participació de Podemos Sant Feliu en les municipals.

4.       Lectura i aprovació del codi ètic del partit.

5.       Models de papereta electoral.

6.       Valoració de la campanya publicitària a seguir.

7.       Varis.

 

RESUM DE LA REUNIÓ

 

votoEs comença la reunió a les 11h amb la lectura del acta anterior, un cop amb tots d’acord es signa. Es passa a continuació a la lectura del acta fundacional del partit i s’aprova per unanimitat i es signa.

 

Es dona als companys de Sant Boi les explicacions del procés que hem seguit fins a la formació del partit instrumental i se’ls comenta que se’ls ajudarà a seguir els passos, per a la realització de un partit instrumental. Es responen els dubtes que van sorgint.

 

Es revisa el codi ètic del partit, realitzant les oportunes correccions fins a la seva aprovació per majoria.

 

Es passen els models de paperetes per a la realització de les primàries. Es comenta de sol·licitar pressupostos en base a 300 paperetes amb el seus sobres, en dos colors, una pel vot a alcaldable i un altre per a la llista de persones.

 

El company Dani s’encarregarà de sol·licitar pressupostos, i que tingui en conte de cara als sobres, que es puguin tornar els sobrants o que en cas de faltar es puguin anar a buscar de manera ràpida, pel que haurà de ser un lloc proper a les votacions.

 

El company Alejandro fa referència de que ja disposem de domini web, que s’ha contractat per un any al preu de 16,65€.

 

Es decideix que la companya Raquel de la Espada, com a secretària del partit, s’encarregarà a partir d’ara de la realització de les instàncies oportunes.

 

Es fa referència a l’estratègia a seguir amb la realització de publicitat per la campanya electoral, en el procés de primàries, i per a la assemblea.

 

La companya Nuria fa referència a l’assegurança de responsabilitat civil que han utilitzat els companys de l’Hospitalet (Generali) amb un cost aproximat de 150€, que està bé però que s’ha de anar avisant quan es realitzen els actes. Com té diversos es demana que realitzi un quadre per poder decidir.

 

Es realitza una llista provisional de les persones que volen presentar-se al procés de primàries, per una banda a alcaldable i per un altre als futurs regidors.

 

Se’ls fa entrega als companys uns manuals per treballar amb Telegram i el Titanpad.

 

A les 15h es dona per finalitzada la reunió.